کفش کوهنوردی زنانه هامتو مدل 210350B-3

مشخصات:

  • کشور مبدا برند: چین
  • برند: هامتو ( humtto)
  • سبک کفش: لایف استایل (شهری)
  • جنس رویه: الیاف مصنوعی
  • جنس زیره: لاستیک هامتو
  •  وزن یک لنگه: 415 گرم
  • ویژگی های تخصصی: دارای پد محافظ، بند
  •  مورد استفاده: کوهنوردی سبک، کوهپیمایی، ترکینگ، استفاده شهری، طبیعت گردی، پیاده روی

موجودی و قیمت بروز می‌باشد. نیازی به تماس تلفنی نیست.

37
38
39
40


عضویت در خبرنامه محصول فقط برای اعضای سایت امکان پذیر خواهد بود.

شناسه محصول: N/A دسته: , ,

کفش کوهنوردی زنانه هامتو مدل 210350B-3

کفش کوهنوردی زنانه هامتو مدل 210350B-3، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻮﻫﻨﻮردی، ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮدی و ﺗﺮﮐﯿﻨﮓ اﺳﺖ. روﯾﻪ ی ﮐﻔﺶ ﻫﺎﻣﺘﻮ از ﭼﺮم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺿﺪ آﺑﯽ ﮐﻔﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻨﺲ روﯾﻪ ﮐﻔﺶ، ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را دارﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻻزم ﺑﻪ ﮐﻔﺸﺘﺎن واﮐﺲ ﺑﺰﻧﯿﺪ.

زﯾﺮه ی ﮐﻔﺶ از ﻻﺳﺘﯿﮏ و ﺗﺮﮐﯿﺐ PU ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ زﯾﺮه ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ دارد. زﯾﺮه ی ﮐﻔﺶ ﮐﻮﻫﻨﻮردی ﻫﺎﻣﺘﻮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ آن ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻤﺖ ﮐﻒ ﭘﺎ، ﻧﺮم و ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ آن ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ زﻣﯿﻦ ﺑﺮ ﺧﻮرد دارد، ﺳﻔﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺑﻪ آن آﻧﺘﯽ ﺷوﮏ ﯾﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺿﺮﺑﺎت اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮک ﮐﻔﺶ ﮐﻮﻫﻨﻮردی ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺳﻨﮓ و دﯾﮕﺮ اﺟﺴﺎم اﺳﺖ در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﮐﻔﺶ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮ روی روﯾﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن ﻧﺎﺣﯿﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺘﯽ ﮐﻔﺶ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﭻ ﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و از ﭘﯿﭻ ﺧﻮردﮔﯽ ﭘﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

وزن 2000 گرم
Brand

هومتو

size

37, 38, 39, 40

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کفش کوهنوردی زنانه هامتو مدل 210350B-3”
فروش آنلاین و حضوری

فروش آنلاین و حضوری

شنبه تا پنج شنبه

ضمانت اصالت کالا کوه باما

ضمانت اصالت کالا

گارانتی اورجینال

ضمانت بازگشت کالا

ضمانت بازگشت کالا

7 روز ضمانت

ارسال به سراسر کشور

ارسال رایگان به سراسر کشور

سفارش بالای ۲ میلیون تومان