کفش کوهنوردی زنانه هامتو مدل 210350B-3

1,640,000 تومان

مشخصات:

  • کشور مبدا برند: چین
  • برند: هامتو ( humtto)
  • سبک کفش: لایف استایل (شهری)
  • جنس رویه: الیاف مصنوعی
  • جنس زیره: لاستیک هامتو
  •  وزن یک لنگه: 415 گرم
  • ویژگی های تخصصی: دارای پد محافظ، بند
  •  مورد استفاده: کوهنوردی سبک، کوهپیمایی، ترکینگ، استفاده شهری، طبیعت گردی، پیاده روی


عضویت در خبرنامه محصول فقط برای اعضای سایت امکان پذیر خواهد بود.

فروش آنلاین و حضوری
فروش به صورت آنلاین و حضوری
ضمانت بازگشت کالا
۷ روز ضمانت بازگشت کالا
ضمانت اصالت کالا کوه باما
ضمانت اصالت کالا
ارسال به سراسر کشور
سفارش بالای ۵۰۰ هزار تومان ارسال رایگان به سراسر کشور
فروش آنلاین و حضوری
فروش به صورت آنلاین و حضوری
ضمانت اصالت کالا کوه باما
ضمانت اصالت کالا
ضمانت بازگشت کالا
۷ روز ضمانت بازگشت کالا
ارسال به سراسر کشور
سفارش بالای ۵۰۰ هزار تومان ارسال رایگان به سراسر کشور

کفش کوهنوردی زنانه هامتو مدل 210350B-3

کفش کوهنوردی زنانه هامتو مدل 210350B-3، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻮﻫﻨﻮردی، ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮدی و ﺗﺮﮐﯿﻨﮓ اﺳﺖ. روﯾﻪ ی ﮐﻔﺶ ﻫﺎﻣﺘﻮ از ﭼﺮم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺿﺪ آﺑﯽ ﮐﻔﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻨﺲ روﯾﻪ ﮐﻔﺶ، ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را دارﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻻزم ﺑﻪ ﮐﻔﺸﺘﺎن واﮐﺲ ﺑﺰﻧﯿﺪ.

زﯾﺮه ی ﮐﻔﺶ از ﻻﺳﺘﯿﮏ و ﺗﺮﮐﯿﺐ PU ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ زﯾﺮه ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ دارد. زﯾﺮه ی ﮐﻔﺶ ﮐﻮﻫﻨﻮردی ﻫﺎﻣﺘﻮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ آن ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻤﺖ ﮐﻒ ﭘﺎ، ﻧﺮم و ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ آن ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ زﻣﯿﻦ ﺑﺮ ﺧﻮرد دارد، ﺳﻔﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺑﻪ آن آﻧﺘﯽ ﺷوﮏ ﯾﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺿﺮﺑﺎت اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮک ﮐﻔﺶ ﮐﻮﻫﻨﻮردی ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺳﻨﮓ و دﯾﮕﺮ اﺟﺴﺎم اﺳﺖ در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﮐﻔﺶ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮ روی روﯾﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن ﻧﺎﺣﯿﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺘﯽ ﮐﻔﺶ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﭻ ﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و از ﭘﯿﭻ ﺧﻮردﮔﯽ ﭘﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

وزن 2000 g
Brand

هومتو

size

37, 38, 39, 40

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کفش کوهنوردی زنانه هامتو مدل 210350B-3”